Media kasvatussa Kemissä tarjolla :)

16.11.2017

 

Lapsi ja media - tukea digiajan kasvattajalle

Avoin mediakasvatus tilaisuus peruskouluikäisten LASTEN vanhemmille.

 

21.11. klo 17.30 KEMIN KAUPUNGIN KULTTUURIKESKUS, pieni auditorio.

 

Tilaisuudessa tarjotaan tietoa lasten ja nuorten median käytöstä sekä jaetaan hyviä käytäntöjä ja vinkkejä lasten median käytön ohjaamiseen ja tukemiseen. Lisäksi keskustellaan vanhemman roolista mediakasvattajana ja siitä, miten mediakasvatus nivoutuu osaksi kaikkea kasvatusta.

 

Kouluttajana toimii Sari Törmänen MLL:n Lapin piiristä.


 

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä MLL:n Kemin yhdistyksen, MLL:n Lapin piirin ja Kemin Kaupungin koulutoimen kanssa.